Aby otrzymywać nasz newsletter podaj swój e-mail

ŚLADAMI GENIUS LOCI. WIELKOPOLSKIE DZIEDZICTWO PRACY ORGANICZNEJ

Śladami genius loci. Wielkopolskie dziedzictwo pracy organicznej.

Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w dniach 12 listopada – 17 grudnia 2015 roku na terenie Wielkopolski odbył się cykl spotkań mających na celu przypomnienie postaci ważnych  dla  polskiej  kultury pamięci,  zwłaszcza  Hipolita Cegielskiego. Spotkania te stanowiły również inaugurację debaty obywatelskiej na  temat  wartości  pracy  organicznej  oraz  jej znaczenia  dla  współczesnej  Polski.

Debata  wraz  z  filmem „Poszukiwany:  Hipolit  Cegielski”  będzie  „wędrowała”  po  różnych  miastach  naszego kraju integrując środowiska ekspertów wokół misji przypomnienia o wartościach pracy organicznej oraz wychodząc z  debatą  do  różnych  środowisk  zachęcając je  do  refleksji  nad  polskim dziedzictwem kultury solidarności.


12 listopada 2015 - Poznań, Ratusz

Sesja Wielkopolskiego Forum Kultury Pamięci - „Czy Polacy cenią niepodległość swojego kraju?”

Wieczór niepodległości rozpoczął VI Dni Kultury Solidarności w Wielkopolsce.

Czy Polacy cenią niepodległość swojego kraju? To pytanie, postawione publicznie w poznańskim Ratuszu, rozpoczęło tegoroczne, VI Dni Kultury Solidarności w Wielkopolsce. Kolejne zaplanowane wydarzenia pozwolą zastanowić się nad problemami solidarności, samorządności czy niepodległości oraz odkryć genius loci miasta i regionu.

Debata, zorganizowana w ramach Wielkopolskiego Forum Kultury Pamięci, poświęcona była wielowymiarowej refleksji nad kulturą pamięci i problemem postrzegania niepodległości. Swój głos w dyskusji zaprezentowali m .in. o. Wojciech Ciak OCD, wskazując na duchowy i religijny sposób postrzegania niepodległości osoby oraz państwa, prof. Andrzej Przyłębski, przypominając dlaczego wspólnota narodowa jest wartością i jak kwestia ta była kształtowana przez postoświeceniową filozofię, Andrzej Porawski, odnosząc się do zagadnienia kultury pamięci w perspektywie współczesnej samorządności oraz prof. Wojciech Suchocki, wskazując na nowe możliwości odczytania klasycznych dzieł Jana Matejki.  Wieczór niepodległości zwieńczył recital fortepianowy. Utwory J. S. Bacha, S. Rachmaninowa i F. Chopina można było usłyszeć w wykonaniu Marii Zdziebkowskiej.

Inspiracją do dyskusji były przypadające w roku 2015 rocznice: 35lecia powstania „Solidarności” oraz 25lecia restytucji samorządu terytorialnego.

Podczas rozmowy odwołano się również do myśli historiozoficznej św. Jana Pawła II, której świadectwem jest zwłaszcza wydana w roku 2005 książka „Pamięć i Tożsamość”.

Zaproszenie      


  14 listopada 2015 - Brodnica, Pałac Mańkowskich 

 Powołanie Towarzystwa Pracy Organicznej

Podczas spotkania w Brodnicy Śremskiej wśród grona ekspertów, zaprezentowano sylwetkę Hipolita Cegielskiego (referat Jacka Kubiaka) oraz Mirosława Dzielskiego (prezentacja prof. Rafała Dobka).

W czasie dyskusji określono zakres zadań dla planowanego Towarzystwa, wśród których, jako najważniejsze, gdyż wynikające z genius loci miejsca oraz z dziedzictwa pracy organicznej, należy wymienić wychowanie do solidarności i do wolności.

Prace Towarzystwa będą kontynuowane w przyszłości.

 


15 listopada 2015 - Brodnica, Pałac Mańkowskich

Debata „Czym jest praca organiczna w XXI wieku?”

Debatę zorganizowano w miejscu symbolicznym dla historii pracy organicznej – w pałacu Mańkowskich, który jest jednym z pomników pamięci o idei pracy organicznej realizowanej przez ziemian wielkopolskich.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji społecznych oraz inne osoby zainteresowane restytucją idei pracy organicznej w warunkach współczesności – wśród gości znalazła się m.in. delegacja ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Luboniu.

 


17 grudnia 2015 - Poznań, Ratusz

Inauguracja debaty społecznej „Pamięć i Tożsamość Rzeczypospolitej – Dziedzictwo Polskiej Pracy Organicznej”

Debatę zainaugurowało spotkanie pt. „Hipolit Cegielski. Mit czy dziedzictwo?”, a wprowadzeniem do niego była premiera filmu M. Plaskacza i M. Młochowskiego pt. „Poszukiwany: Hipolit Cegielski”. Debata będzie następnie wraz z filmem wędrować po Polsce.

Zaproszenie

Hipolit Cegielski. Mit czy dziedzictwo?

Zapowiedź spotkania i zwiastun filmu

Relacja ze spotkania

 


Dzięki  realizacji projektu  udało  się  przypomnieć  mieszkańcom  Wielkopolski  o znaczeniu pracy organicznej dla polskiej kultury solidarności oraz o Mistrzach Pracy Organicznej – na czele z Hipolitem Cegielskim.

Zapis  spotkań  i  debat  posłużył  realizacji  filmu(reportażu-dokumentu),  który  po pierwsze  stanowił  będzie  materiał  do  prowadzenia  dalszej  debaty  –  nie  tylko  w Wielkopolsce,  bowiem  praca  organiczna,  choć  rozwinęła  się  właśnie  na  ziemiach wielkopolskich,  to  należy  do  dziedzictwa  narodowego  i  zasługuje  na  to,  by przywrócono  jej  należne  miejsce  w  świadomości  narodowej,  i  by  w  oparciu  o  nią kształtować kulturę pamięci i solidarności w naszym kraju. Po drugie – sam materiał jest  zapisem  wypowiedzi  ekspertów,  praktyków  pracy  organicznej  w  dzisiejszej Polsce.

Dzięki temu stanowi swego rodzaju kompendium wiedzy i refleksji nad ideą pracy  organicznej  i  możliwościami  jej  wprowadzania  w  życie  również  w  naszych czasach.  W  końcu  dokument  ten  jest  sam  w  sobie  wysokiej  jakości  materiałem promocyjnym, przybliżającym idee pracy organicznej.

Projekt współfinansowany ze środków

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego