Aby otrzymywać nasz newsletter podaj swój e-mail

ŁAŃCUCKA RESURSA KULTURY PAMIĘCI


ŁAŃCUCKA RESURSA KULTURY PAMIĘCI

Służyć ma stworzeniu centrum promocji kultury solidarności i miejsca debaty obywatelskiej dla mieszkańców powiatów łańcuckiego i leżajskiego, a także promocji wzorców osobowych, wychowania patriotycznego i wspierania rozwoju społecznego regionu Podkarpacia. Głównym ośrodkiem jej funkcjonowania ustanowiony został Dział Historii Miasta i Regionu MZŁ, w zakres działalności którego włączone zostały prace badawcze nad historią i rolą stowarzyszeń społecznych istniejących na terenie dawnej Ordynacji Łańcuckiej oraz stała organizacja i koordynacja spotkań, mających odbywać się wg opracowywanego na bieżąco scenariusza.

Inauguracją działalności Łańcuckiej Resursy Kultury Pamięci było sympozjum Pro Publico Bono w dn. 18 grudnia 2014 r. Stanowiło ono zwieńczenie V Dni Kultury Solidarności pt. „Sollicitudo rei socialis”, odbywających się od 17 października w wielu miejscach Polski. Dni Kultury Solidarności, w które wpisane zostało spotkanie inauguracyjne, to coroczny cykl wydarzeń prezentujących idee i praktyki działalności wprowadzających w życie Kartę Solidarności – instytucję życia społecznego, która opiera się na nauczaniu moralnym św. Jana Pawła II i która traktuje filozofię społeczną oraz program polityki polskiej wg Jana Pawła II jako podstawę programowo-ideową ładu społecznego, który powinien zostać urzeczywistniony w Polsce - w szczególności w instytucjach samorządu terytorialnego i poprzez dzieła obywatelskiej samorządności. W ramach tych idei funkcjonować ma Łańcucka Resursa, której program skierowany do szerokiego grona odbiorców, bazuje na zagadnieniach z zakresu historii i kultury.

W ramach Łańcuckiej Resursy Kultury Pamięci odbyły się następujące spotkania:

Spotkanie I (inauguracyjne), 18 XII 2014 r. – prezentacja idei Łańcuckiej Resursy Kultury Pamięci zaprezentowana w 3 wykładach nt. obranych kierunków działania. Gośćmi spotkania byli Władysław Ortyl – marszałek Województwa Podkarpackiego, Izabela z Bojanowskich Dzieduszycka – prezes Stowarzyszenia Przymierze Rodzin, Waldemar Rataj - Pełnomocnik ds. programowych dyrektora Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, s. Małgorzata ze Zgromadzenia ss. Służebniczek ze Starej Wsi, Joanna Kluz – kierownik Działu Historii Miasta i Regionu MZŁ.

Spotkanie II, 28 III 2015 r. – Jan Potocki w Łańcucie, prezentacja życia i twórczości Potockiego w nawiązaniu do wielkiego jubileuszu Jego osoby, zorganizowanego w czerwcu 2015 r. w 200. rocznicę śmierci.
Gośćmi spotkania byli Anna Wasilewska – filolog romański, autorka tłumaczenia Rękopisu Znalezionego w Saragossie Jana Potockiego,
Aldona Cholewianka-Kruszyńska – kustosz MZŁ, współorganizatorka jubileuszu, kurator wystaw organizowanych w ramach obchodów Roku Jana Potockiego, Marek Potocki – głowa rodu Potockich z linii łańcucko-antonińskiej.

Spotkanie III, 5-7 VI 2015 r. - W imię Solidarności – Filmowe Spotkania z Historią Najnowszą, trzydniowy cykl spotkań obejmujący projekcje filmów w reż. Piotra Zarębskiego oraz spotkanie z reżyserem i n/w bohaterkami jego filmu.
Goście: Piotr Zarębski – reżyser prezentowanych w czasie spotkań filmów,  Ewa Kubasiewicz-Houee – działaczka opozycji w PRL, jedna z bohaterek filmu „Więźniarki”, Jolanta Wilgucka-Hoppe – działaczka opozycji w PRL, jedna z bohaterek filmu „Więźniarki”, Zofia Kwiatkowska-Dublaszewska – działaczka opozycji w PRL, jedna z bohaterek filmu „Więźniarki”.

Spotkanie IV, 16 XI 2015 r. - Perspektywy rozwoju regionu łańcuckiego we współpracy z Muzeum, prezentacja wyników badań przeprowadzony w Łańcucie pod kątem jego turystycznego charakteru. Gościem był: prof. Jerzy Mikułowski-Pomorski – socjolog, autor opracowania Muzeum-Zamek w Łańcucie. Studium socjologiczne (1971), a panel dyskusyjnym udział wzięli: prof. Aleksander Surdej - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Paweł Jaskanis - dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Wit Karol Wojtowicz - dyrektor Muzeum Zamku w Łańcucie.

Spotkanie V, 3 XII 2015 r. - Dziedzictwo Żegoty względem programu Muzeum Polaków Ratujących Żydów im. Rodziny Ulmów w Markowej, przedstawienie znaczenia i roli Muzeum w Markowej. Goście: prof. Jan Żaryn - historyk, senator RP, Grzegorz Łubczyk – dziennikarz, dyplomata, w latach 1997-2001 ambasador RP w Budapeszcie, Michał Kalisz – pracownik IPN Oddział w Rzeszowie, dr Mateusz Szpytma - Pełnomocnik Dyrektora Muzeum-Zamku w Łańcucie d.s Muzeum Polaków Ratujących Żydów im. Rodziny Ulmów w Markowej).

Spotkanie VI, 29 I 2016 r. – Życie na krawędzi. Henryk Sławik – József Antall senior, projekcja filmu w reż. Grzegorza Łubczyka oraz spotkanie z reżyserem. Gościem był Grzegorz Łubczyk – dziennikarz, dyplomata, w latach 1997-2001 ambasador RP w Budapeszcie, scenarzysta i reżyser.

Spotkanie VII, 17 V 2016 r. - Kolejne spotkanie Łańcuckiej Resursy Kultury Pamięci odbyło się w dawnym Kasynie Urzędniczym i poświęcone było pracom konserwatorskim II piętra łańcuckiego Zamku. Po bardzo ciekawej części prelekcyjnej, podczas której konserwatorzy opowiedzieli o przeprowadzonych pracach renowacyjnych, goście przeszli na zamek, gdzie mogli na własne oczy zobaczyć efekty prac.