Aby otrzymywać nasz newsletter podaj swój e-mail

AKADEMIA SOLIDARNOŚCI

 

Akademia Solidarności - jako zaplecze programowe i przestrzeń współpracy

 

Akademia Solidarności to przestrzeń organizująca rozwój i promocję wiedzy wypracowywanej podczas integracji działań Laureatów Nagrody Pro Publico Bono. Jej głównym celem jest kształtowanie kultury solidarności. Dokumentem stanowiącym fundament programowy Akademii jest proklamowana 10 czerwca 2009 roku Karta Solidarności. Wszystkie jej zasady, m.in.: współpraca na poziomie władz samorządowych jako przykład solidarnej samorządności, aktywność obywatelska, integracja podmiotów społecznych i podmiotów władz publicznych oraz identyfikacja lokalnego dziedzictwa) afirmują ideę rozwoju „kapitału społecznego”, wzmacniając współpracę władz samorządowych z organizacjami obywatelskimi.

Akademia Solidarności wyłoniła się z doświadczeń pierwszej dekady funkcjonowania Konkursu Pro Publico Bono. Głównym impulsem do ustanowienia Nagrody była potrzeba stworzenia odpowiednich warunków do wymiany  dobrych praktyk, a także pogłębionego poznania inicjatyw podejmowanych przez jej Laureatów. Przewodniczący Kapituły Nagrody prof. Andrzej Zoll powołał więc Forum Pro Publico Bono pod nazwą „Akademia Solidarności”, której oficjalna inauguracja miała miejsce 11 czerwca 2008 roku w Krakowie podczas Pierwszych Dni Dziedzictwa Jana Pawła II.

Otwierając 7 marca 2010 roku w Poznaniu Kampanię Społeczną pod hasłem „Odrodzenie ducha – budowa wolności”, organizowaną w ramach obchodów „Roku Solidarności i Samorządności” prof. Jerzy Buzek podkreślał, jak ważna jest instytucjonalizacja struktury stojącej na straży kultury solidarności:

Dając dowody swojego przywiązania do takich wartości jak prawa człowieka, czy obywatelstwo, jako Europejczycy powinniśmy skoncentrować się zwłaszcza na urzeczywistnieniu solidarności. Jest ona aksjologicznym fundamentem każdej wspólnoty. Powinna być nim także poprzez praktykę polityczną, społeczną i ekonomiczną. (...) Mamy prawo odczuwać satysfakcję z naszej umiejętności krzewienia i rozwijania potencjału solidarności w ramach struktur tworzonych przez samych obywateli.”

Jednym z głównych bohaterów zainaugurowanej Kampanii stał się Laureat Nagrody Dwudziestolecia Odrodzenia Niepodległej Polski Pro Publico Bono – Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” z Poznania. Fenomen „Barki” przejawia się w urzeczywistnianiu na co dzień najważniejszej dla kultury solidarności idei: służby bliźniemu poprzez kształtowanie życia wspólnotowego. „Barka”, wraz z Instytutem Społeczeństwa Obywatelskiego Pro Publico Bono, wzięła na siebie rolę lidera w poszerzaniu zakresu prac Akademii Solidarności. Dzięki zintegrowanym działaniom Akademia Solidarności zaczyna funkcjonować jako otwarte centrum badań, konfrontujące wiedzę i doświadczenie Laureatów z realiami współczesnego życia społecznego. Od drugiego konkursu do Nagrody Pro Publico Bono powołany specjalnie Zespół Ekspertów swoje prace analityczne i posiedzenia przeprowadzać będzie w ramach Akademii. Niemniej istotne jest również przekazanie tego intelektualnego zasobu do instytucji naukowych oraz do systemów zarządzania sprawami społecznymi, w tym w szczególności do administracji publicznej. Akademia Solidarności za cel wyznaczyła sobie inspirowanie rozwoju badań naukowych, zwłaszcza w obszarze twórczości i kulturoznawstwa, psychologii społecznej, socjologii, nauk politycznych i teorii zarządzania sprawami publicznymi. Coraz większe w ostatnim czasie zaangażowanie środowisk akademickich – zwłaszcza Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Jagiellońskiego - w debatę programową realizowaną w ramach Kampanii Społecznej Publico Bono utwierdza tylko w słuszności podejmowanych działań. Powstają już pierwsze projekty realizacji założeń zawartych w Karcie Solidarności. Interesującym przykładem jest propozycja utworzenia Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarności. Ma być ono instytucją wspierającą rozwój regionalny, a kluczem do osiągnięcia tego celu stanie się wypracowanie strategii rozwoju kultury solidarności i jej wykorzystania na terenie Województwa Wielkopolskiego.