Aby otrzymywać nasz newsletter podaj swój e-mail

DNI KULTURY SOLIDARNOŚCI

Motto Dni Kultury Solidarności:

Czym są Dni Kultury Solidarności

Dni Kultury Solidarności to cykl wydarzeń, które  odbywają się corocznie w całej Polsce.
Dni Kultury Solidarności zostały zainicjowane przez Ruch Społeczny Pro Publico Bono, który czerpał inspirację od twórców Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka” – Barbary i Tomasza Sadowskich.
Tradycyjnie rozpoczynają się one 17 października – a więc w dniu, który Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła Dniem Walki z Ubóstwem.

Zwyczajową datą zakończenia Dni Kultury Solidarności jest 10 grudnia – Dzień Praw Człowieka.
 

Podczas Dni w całej Polsce odbywają się spotkania, konferencje, seminaria, a także wydarzenia artystyczne i kulturalne.
Punktem odniesienia dla organizatorów Dni Kultury Solidarności jest Karta Solidarności – powołana do istnienia  10 czerwca 2009 roku.
Ten właśnie dokument jest rzeczywistą podstawą tworzenia oryginalnej instytucji życia społecznego. Porozumienia lokalne, między podmiotami obywatelskimi a organami władzy państwowej i samorządowej, zawierane dla realizacji zasad i postanowień Karty Solidarności, zmieniają społeczną rzeczywistość w różnych jej wymiarach.

 

Karta Solidarności, ustanowiona przez ruch Pro Publico Bono 10 Czerwca 2009 roku stanowi o konieczności budowy owej wspólnoty w oparciu o porozumienie i współdziałanie możliwie wszystkich struktur powiatu - samorządu powiatowego, samorządów gminnych, instytucji naukowych, edukacyjnych  i gospodarczych, a przede wszystkim samych obywateli i ich organizacji. Karta Solidarności jest nie tylko dokumentem, odwołującym się do dziedzictwa bł. Jana Pawła II – jej podpisanie miało miejsce w trzydziestą rocznicę mszy papieskiej na krakowskich Błoniach (10 czerwca 1979 rok), ale przede wszystkim – instytucją życia społecznego.
Karta Solidarności to podstawowy instrument wspierania rozwoju samorządności obywatelskiej. Celem, jaki przyświecał jej ustanowieniu jest rozwój cywilizacji solidarności, która wiąże się ściśle z coraz aktywniejszym i szerszym angażowaniem się obywateli w sprawy publiczne - ich troskę o dobro wspólne i siebie nawzajem.

 

VI Dni Kultury Solidarności [2015]

Program

Program             

Laborem Exercens

Wydarzenia w Brodnicy [14-15.11] oraz w Poznaniu [12.11, 17.12] były częścią projektu "Śladami genius loci. Wielkopolskie dziedzictwo pracy organicznej" i zostały współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

  
 

V Dni Kultury Solidarności [2014]

Program

IV Dni Kultury Solidarności [2013]

III Dni Kultury Solidarności [2012]