Aby otrzymywać nasz newsletter podaj swój e-mail

"BARKA" - PATRON PROGRAMOWY

Fundacja Pomocy Wzajemnej "Barka" w 2007 roku otrzymała Główną Nagrodę Pro Publico Bono, a w 2009 roku została uhonorowana Nagrodą Odrodzenia Niepodległej Polski. Przez ponad dwadzieścia lat istnienia Fundacja i zaangażowani w nią ludzie każdego dnia udowadniali, że nie tylko tworzą wielkie dzieło obywatelskie, ale tworzą je we współdziałaniu z lokalnymi społecznościami. Współpraca z samorządami gminnymi i powiatowymi zaowocowała wieloma rozwiązaniami na rzecz ludzi zagrożonych społecznym wykluczeniem czy uzależnionym od pomocy społecznej.

Trudno byłoby wyobrazić sobie bardziej wiarygodnego patrona programowego, sprawującego nadzór i pieczę nad Konkursem o Nagrodę Pro Publico Bono "Samorządność dla solidarności" niż Fundacja Pomocy Wzajemnej "Barka", która te dwie wielkie idee - solidarność i samorządność - uczyniła fundamentem swoich działań.