Aby otrzymywać nasz newsletter podaj swój e-mail

KAPITUŁA FUNDACJI

KAPITUŁA NAGRODY PRO PUBLICO BONO "SAMORZĄDNOŚĆ DLA SOLIDARNOŚCI":

ks. Franciszek Kardynał Macharski - Honorowy Przewodniczący

prof. Andrzej Zoll -  Honorowy Przewodniczący

Jerzy Stępień - Przewodniczący

prof. Joanna Kurczewska - Wiceprzewodnicząca

Waldemar Rataj - Wiceprzewodniczący

Barbara Winter-Wojciechowska - Sekretarz

Ryszard Cebula

Wojciech Czech

Izabela Dzieduszycka

prof. Roman Galar  

Zbigniew Gluza    

dr Mieczysław Janowski

Maja Komorowska

prof. Bogusław Machaliński  

Krystyna Mokrosińska

prof. Janusz Orkisz

Paweł Jaskanis

dr Tomasz Rakowski     

prof. Jerzy Regulski

Tomasz Sadowski   

prof. Wojciech Suchocki

dr Leopold Zgoda