Aby otrzymywać nasz newsletter podaj swój e-mail

LAUREACI NAGRODY PRO PUBLICO BONO W LATACH 1999-2009

Lista laureatów Nagrody Pro Publico Bono w latach 1999-2009

 

1999

 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Stowarzyszenie "Przymierze Rodzin" z Warszawy
 • Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, o/podkarpacki
 • Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi
 • Społeczne Towarzystwo Oświatowe, Warszawa
 • Fundacja Rodzić po Ludzku, Warszawa
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych "Serce", Świdnica
 • Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", Kraków
 • Społeczeństwo Wsi Przyprostynia
 • Obywatelska Fundacja na Rzecz Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy, Chodzież
 • Fundacja Pomocy Wzajemnej "Barka", Poznań
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Zamościu

2000

 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa,
 • Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie", Kańczuga
 • Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, Warszawa
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, Częstochowa
 • Fundacja "Dom Dostępny", Warszawa
 • Fundacja im. Brata Alberta Zarządu Krajowy w Krakowie
 • Fundacja-Zakład Wychowawczy im. Ks. Siemaszki, Kraków
 • Stowarzyszenie Młodzieży Niepełnosprawnej "Alfa", Bytom
 • Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu "Markot" Stowarzyszenie MONAR
 • Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości, Rzeszów
 • Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych, Mikołajki
 • Fundacja Rozwoju Kardiochirurgi "Cor Aegrum", Kraków
 • Fundacja "Instytut Na Rzecz Demokracji w Europie Wschodniej" (IDEE), Warszawa
 • Fundacja Lutnia Staropolska - Dwór na Wysokiej, Jordanów

2001

 • Parafialna Podstawowa Szkoła Romska, Suwałki
 • Federacja Inicjatyw Oświatowych, Warszawa
 • Federacja Polskich Banków Żywności, Warszawa
 • Centrum im. Adama Smitha - Fundacja Akcji Gospodarczej, Warszawa
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku, Poznań
 • Fundacja Theatrum Gedanense, Gdańsk
 • Akademia Polonijna w Częstochowie
 • Fundacja Galeria na Prowincji, Lublin
 • Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, Stróże
 • Polskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego, Puławy
 • Towarzystwo Rodzin Wielodzietnych, Krosno
 • Fundacja Pomocy Społecznej, Brzeszcze
 • Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa
 • Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas
 • Nidzicka Fundacja Rozwoju "Nida", Nidzica
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Zbrosławice
 • Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom "Trzeźwa Gmina", Chmielnik
 • Ekologiczny Klub UNESCO Pracownia na Rzecz Bioróżnorodności, Piaski
 • Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania Inicjatyw Kulturalnych i Promocji Miasta i Gminy Kępice
 • Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa

2002

 • Fundacja "Gębiczyn", Gębice
 • Związek Biur Porad Obywatelskich, Warszawa
 • Fundacja Nasza Ziemia, Warszawa
 • Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA, Gliwice
 • Stowarzyszenie Teatr Cogitatur, Katowice
 • Fundacja Ziemi Krakowskiej im. Jana Sroczyńskiego, Jerzmanowice
 • Fundacja Ośrodka Karta, Warszawa
 • Fundacja Kresy 2000 Dom Służebny Polskiej Sztuce Słowa, Muzyki i Obrazu w Nadrzeczu k. Biłgoraja
 • Stowarzyszenie Hospicjum Piła
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa
 • Towarzystwo Wspierania Budowy Domów Nadziei Habitat for Humanity, Gliwice
 • Fundacja Polska Akcja Humanitarna, Warszawa
 • Fundacja na Rzecz Dzieci "Miasteczko Śląskie", Miasteczko Śląskie
 • Towarzystwo Przyjaciół Słońska "Unitis Viribus", Słońsk
 • Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Konin
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Warszawa
 • Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży
 • Młodzieżowe Centrum Edukacji Europejskiej, Bytom
 • Stowarzyszenie na Rzecz dzieci, Młodzieży i osób Niepełnosprawnych "Kunkowa", Uście Gorlickie
 • Fundacja "Muzyka Kresów" Ośrodek Badań Muzykologicznych i Kulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin

2003

 • Towarzystwo Kulturalne "Echo Pyzdr", Pyzdry
 • Polski Związek Chórów i Orkiestr Śląskich, Katowice
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Zabytków Techniki "Maleniec", Katowice
 • Towarzystwo Ziemi Głogowskiej, Głogów
 • Fundacja Pogotowie Teatralne, Szczecin
 • ITAKA - Fundacja Pomocy Ludziom Dotkniętym Problemem Zaginięcia, Warszawa
 • Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Usamodzielniania "Dom w Głogowie", Głogów
 • Elbląskie Stowarzyszenie Inicjatyw Pozarządowych, Elbląg
 • Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka", Pasłęk
 • Stowarzyszenie "Muzyka Dawna" w Jarosławiu, Jarosław
 • Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży "Szansa, Głogów
 • Stowarzyszenie Parafiada im. Józefa Kalasancjusza, Warszawa
 • Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno - Teatralne Szamocin, Piła
 • Fundacja SOS "Życie", Mielec
 • Towarzystwo "NASZ DOM", Warszawa
 • Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej (PSEP), Warszawa
 • Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa we Wrocławiu
 • Polska Akademia Umiejętności, Kraków
 • Fundacja "Instytut Tertio Millennio", Kraków
 • Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków
 • Towarzystwo Przyjaciół Chorych w Hospicjum im. Św. Łazarza, Kraków
 • Federacja Polskich Klubów Kobiet po Mastektomi i Amazonki, Poznań
 • Fundacja Ekologiczna Ziemi Chojnickiej i Zaborskiej, Chojnice

2004

 • Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Warszawa
 • Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe, Gdynia
 • Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, Lublin
 • Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi - Centrum w Białobłotach, Gizałki
 • Fundacja "Świat na TAK", Warszawa
 • Społeczne Towarzystwo Oświatowe, Warszawa
 • Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa, nagroda honorowa
 • Związek Kurpiów, Ostrołęka
 • Stowarzyszenie Zabytkowej Kopalni "Ignacy", Rybnik-Niewiadom
 • Fundacja Pro Academia Narolense, Warszawa
 • Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości, Rzeszów
 • Fundacja "Muzyka Cerkiewna" , Hajnówka
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, Zamość
 • Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. Hansa Christiana Kofoeda, Siedlce
 • Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta "Nasze Gospodarstwo", Waśniów
 • Fundacja "Domy Współnoty Chleb Życia" ,Warszawa
 • Stowarzyszenie "Dom Aniołów Stróżów" Katowice
 • Stowarzyszenie Lekarze Nadziei, Kraków
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów "Bałt", Bałtów
 • Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie, Żegocina
 • Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Warszawa, nagroda honorowa
 • Stowarzyszenie Willa Decjusza, Kraków
 • Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca "Kyczera", Legnica
 • Fundacja Edukacja dla Demokracji, Warszawa, nagroda honorowa

2005

 • Akademia Rozwoju Filantropii, Warszawa, nagroda honorowa
 • Katolickie Stowarzyszenie Centrum Młodych, Działdowo
 • Zamojskie Towarzystwo Oświatowe,Zamość
 • Stowarzyszenie NE CEDAT ACADEMIA, Kraków
 • Stowarzyszenie Promocji Kultury im. Aleksandra Tansmana, Łódź
 • Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych, Bytom
 • Fundacja Świętego Mikołaja, Piaseczno
 • Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, Siedlce
 • Marek Kamiński Fundation, Gdańsk
 • Fundacja Pomocy Społecznej "Pan Władek", Gdańsk
 • Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta, Rzeszów
 • Stowarzyszenie Homo-Homini, Chełmża
 • Stowarzyszenie na rzecz aktywizacji mieszkańców Polesia Lubelskiego, Podedwórze
 • Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas, Cmolas
 • Małopolskie Towarzystwo Oświatowe, Nowy Sącz
 • Niezależne Zrzeszenie Studentów AP, Kraków
 • Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Warszawa
 • Caritas Polska, Warszawa, nagroda honorowa
 • Fundacja "ABCXXI - Program Zdrowia Emocjonalnego", Warszawa, nagroda honorowa

2006

 • Klub Inteligencji Katolickiej - Warszawa - nagroda główna
 • Fundacja Muzyka Kresów - Lublin - nagroda główna
 • Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Nowym Sączu - woj. małopolskie
 • Fundacja Pomocy Dzieciom Wiejskim - woj. wielkopolskie
 • Fundacja Cyryla i Metodego - woj. mazowieckie
 • Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich - woj. małopolskie
 • Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych - woj. małopolskie
 • Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bytomiu
 • Stowarzyszenie Pracownia Architektury Żywej - woj. podlaskie
 • Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II Wzrastanie - woj. podkarpackie
 • Fundacja na rzecz umacniania więzi rodzinnych i społecznych SYNAPSIS - woj. mazowieckie
 • Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej HOSPICJUM w Chorzowie - woj. śląskie
 • Stowarzyszenie u Siemachy - woj. małopolskie
 • Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów - woj. wielkopolskie
 • Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego - woj. kujawsko-pomorskie
 • Fundacja Polska Akcja Humanitarna - woj. mazowieckie
 • Stowarzyszenie Litewskiej Kultury Etnicznej w Polsce - woj. podlaskie

2007

 • Fundacja Pomocy Wzajemnej "Barka" z Poznania
 • Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego z Warszawy
 • Gołdapski Fundusz Lokalny z Gołdapi
 • Stowarzyszenie Autorów Teatralnych, Warszawa
 • Stowarzyszenie Normalne Państwo, Warszawa
 • Fundacja Odpowiedzialność Obywatelska, Warszawa
 • Zjednoczenie Łemków z Gorlic
 • Stowarzyszenie Magurycz, Nowica
 • Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Sanoku
 • Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, Kraków
 • Fundacja Pro Bono, Kraków
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno- Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta z Augustowa
 • Fundacja Forum "Gryf" ze Szczecina
 • Stowarzyszenie Konferencja Służb Ochrony Przyrody Zielonych Płuc Polski z Suwałk
 • Fundacja Kultury Ekologicznej z Jeleniej Góry
 • Polska Fundacja im. Roberta Schumana
 • Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego z Krakowa
 • Nadbużańskie Stowarzyszenie Edukacyjne z Włodawy
 • Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw z Lublina

2008

 • Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe
 • Stowarzyszenie na Rzecz Bukowiny
 • Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej
 • Fundacja „Dzieci Niczyje”
 • Stowarzyszenie Solidarni PLUS
 • Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Bank Chleba” w Kaliszu
 • Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”
 • Stowarzyszenie Oświatowe Wsi Kwiatonowice
 • Fundacja na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu
 • Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. Prof. Pawła Czartoryskiego
 • Fundacja Ośrodka „Karta”
 • Fundacja Pogranicze
 • Stowarzyszenie "Teatr Wgajty"

2009

 • Fundacja Ośrodka "Karta"
 • Fundacja Pomocy Wzajemnej "Barka"
 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
 • Fundacja Kresy 2000 Dom Służebny Polskiej Sztuce Słowa, Muzyki i Obrazu w Nadrzeczu k/Biłgoraja
 • Fundacja na rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”
 • Fundacja SOS Życie
 • Społeczne Towarzystwo Oświatowe
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji