Aby otrzymywać nasz newsletter podaj swój e-mail

NAGRODA PRO PUBLICO BONO 2014 ROK

Nagroda Pro Publico Bono "Samorządność dla solidarności" im. Mirosława Dzielskiego

Rok 2014 jest czasem wielkiej afirmacji sukcesu Rzeczypospolitej, na który składa się ćwierć wieku pracy obecnych mistrzów pracy organicznej, patriotów naszej codzienności. Może to również stanowić drogowskaz na kolejne lata harmonijnego rozwoju Rzeczypospolitej.

Kapituła Nagrody Pro Publico Bono po raz pierwszy przyznała nagrody za najlepsze dzieła obywatelskie w dziesiątą rocznicę odrodzenia Rzeczypospolitej. Przez kolejne lata, dzięki wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i zaangażowaniu takich autorytetów jak Jan Nowak-Jeziorański, Franciszek kard. Macharski, prof. Henryk Mikołaj Górecki, ks. Jan Twardowski, prof. Jerzy Buzek oraz prof. Andrzej Zoll a także udziale pierwszych laureatów Konkursu – pani Izabeli Dzieduszyckiej oraz Krzysztofa Pawłowskiego, Fundacja Konkurs Pro Publico Bono przeprowadzała kolejne konkursy o Nagrodę Pro Publico Bono, starając się wybrać – wśród licznych obywatelskich dzieł – te przedsięwzięcia, które w najwierniejszy sposób realizują zasadę samorządności i solidarności obywatelskiej.

W dniu 11 listopada 2014 roku odbędzie się uroczysta gala, podczas której zostanie wręczona, już po raz trzeci, Nagroda Jubileuszowa Pro Publico Bono Odrodzenia Rzeczypospolitej.  O tę szczególną nagrodę będą się mogły ubiegać dzieła obywatelskie uczestniczące w poprzednich Konkursach (po 2009 roku).

Zaproszenie do udziału kierujemy do wszystkich organizacji i grup obywatelskich, którym przyświecają idee bliskie Ruchowi Pro Publico Bono, działające na rzecz dobra wspólnego w swoich społecznościach.

Zgłoszenia można składać do dnia 15  września 2014 roku.