Aby otrzymywać nasz newsletter podaj swój e-mail

NAGRODA PRO PUBLICO BONO IM. B. WIERZBIAŃSKIEGO

W 2013 roku po raz pierwszy finał konkursu o Nagrodę Pro Publico Bono „Samorządność dla solidarności” im. Mirosława Dzielskiego (na najlepsze dzieło obywatelskie – dla organizacji społecznych) zbiegł się w czasie z organizacją konkursu dedykowanego prasie lokalnej.

 

Laureatem Nagrody Pro Publico Bono „Samorządność dla solidarności” im. Bolesława Wierzbiańskiego został tygodnik „Mazowieckie to i owo”. Nie bez kozery Nagroda im. Bolesława Wierzbiańskiego, przyznawana niegdyś samodzielnie przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich stała się częścią Nagrody Pro Publico Bono, afirmującej najlepsze dokonania obywatelskie. Jesteśmy głęboko przekonani, że bez wolnej, profesjonalnej i tworzonej z pasją prasy lokalnej – której przykładem jest Laureat Nagrody – życie publiczne w społecznościach lokalnych ubożeje i wręcz zamiera.

Tygodnik „Mazowieckie To i Owo” wydawany od 1990 roku. Tygodnik jest wydawnictwem zupełnie niezależnym – to własność prywatna, gazeta utrzymuje się ze sprzedaży reklam i dochodów ze sprzedaży nakładu. Niezależność nie jest jednak wyłącznie formalna, ale również faktyczna – tygodnik regularnie zamieszcza materiały wskazujące na ewentualne naruszenia reguł sprawowania władzy lokalnej, relacjonuje lokalne kontrowersje polityczne z zachowaniem zasady wielostronności.

Jest to bez wątpienia gazeta lokalna, bo koncentruje się na tematach o zasięgu lokalnym. Cechuje ją dobry poziom wiedzy z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, doskonale spełnia więc funkcję edukacyjno-społeczną względem mieszkańców wspólnoty lokalnej. W ten sposób bez wątpienia spełnia przesłanie nagrody „Samorządność dla solidarności” – dostarczając obywatelom wiedzy na temat spraw społecznie istotnych w wymiarze lokalnym, przyczynia się do wzmacniania więzi i poszerzania przestrzeni dla budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Mazowieckie „To i Owo” dba również o zaspokajanie istotnych zainteresowań czytelników poprzez systematyczne utrzymywanie specjalistycznych działów, wyróżniają się tu zwłaszcza kulinaria i porady weterynaryjne. W każdej dziedzinie cechuje to pismo wysoki poziom kultury przekazu, wyróżnia się również wysokim poziomem edytorskim.

Czasopismo bez wątpienia jest wzorcowym przykładem prasy lokalnej, co potwierdza werdykt Kapituły Nagrody Pro Publico Bono „Samorządność dla solidarności”.

 

HISTORIA NAGRODY

W 2007 roku Fundacja Konkurs Pro Publico Bono stała się mecenasem nagrody dla wydawców prasy lokalnej. Nagroda im. Bolesława Wierzbiańskiego przyznawana była lokalnym tytułom prasowym, promującym obywatelską samorządność, jako jedna z nagród Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Symbolem i duchowym opiekunem nagrody jest postać Bolesława Wierzbiańskiego, wybitnego dziennikarza, publicysty, działacza polonijnego i wydawcy. Pomysłodawcą i promotorem wyróżnienia jest redaktor Maciej Wierzyński, współpracownik, a w końcu i następca Bolesława Wierzbiańskiego w redakcji nowojorskiego „Nowego Dziennika”.

Podstawowym powodem, dla którego powołano Nagrodę, była emigracyjna działalność dziennikarska Wierzbiańskiego, wyróżnionego między innymi Orderem Orła Białego. W Polsce była ona jednak mało znana i niedoceniana. Wierzbiański nie zajmował się bowiem wielkimi debatami polskiej emigracji w czasach komunizmu. Stworzył za to komercyjną gazetę, służącą społeczności Polaków na wschodnim wybrzeżu USA. Na tle innych tytułów polskiej prasy w Stanach Zjednoczonych wyróżniała się przede wszystkim wysokim poziomem zamieszczanych materiałów, oferujących czytelnikom nie tylko bieżącą informację, ale również dobrą publicystykę i materiały o kulturze.

Geneza Nagrody im. Bolesława Wierzbiańskiego wynika więc, z jednej strony, z chęci należytego upamiętnienia postaci Bolesława Wierzbiańskiego, z drugiej zaś, z przeświadczenia, że podmiotowa i samorządna społeczność, a więc ideał społeczeństwa obywatelskiego, w pierwszej kolejności ziścić się może w ramach wspólnoty lokalnej. Niezbędnym dla jego urzeczywistnienia elementem jest wiedza obywateli, a najlepszym źródłem takiej wiedzy – niezależna i profesjonalna prasa lokalna. To ona wyzwala naszą dociekliwość, zwiększa zainteresowanie naszym najbliższym otoczeniem, uświadamia nam, że każdym działaniem wpływamy na jego kształt, wreszcie, pozwala dokonywać świadomych, a przez to wartościowych, wyborów. Prasa lokalna jest zatem katalizatorem naszej samorządności i działalności pro publico bono.

Nagroda im. Bolesława Wierzbiańskiego przyznawana była przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich tym mediom lokalnym, które w szczególny sposób, za sprawą swojej rzetelności, bliskości obywatelowi oraz zgodności z etyką, a więc drogą prawdziwego wypełniania dziennikarskiej misji, zbliżają ludzi ze sobą, wpływając na siłę lokalnej wspólnoty, przestrzeni obywatelskiej, a co za tym idzie, prowadząc do powstania społeczeństwa obywatelskiego.  

 

LAUREACI NAGRODY W POPRZEDNICH LATACH

·„Kurier Bytowski” (2007),

·„Gazeta Jarocińska” (2008),

·„Głos Wągrowiecki” (2009),

·„Tygodnik Siedlecki” (2010), 

·„Nowy Łowiczanin” (2011).