Aby otrzymywać nasz newsletter podaj swój e-mail

AKTUALNOŚCI

X spotkanie Łańcuckiej Resursy Kultury Pamięci

2017-02-28

27 lutego 2017 godz. 16.00 w Muzeum-Zamku w Łańcucie odbyło się X spotkanie Łańcuckiej Resursy Kultury Pamięci pt. „Dziedzictwo Bieszczadów” będące wkładem w prace programowe nad strategią „Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia”.

Bieszczady – kraina, która od pokoleń wywołuje wiele skojarzeń, refleksji. Czasami zachwytu, grozy. Na pewno nie wywołuje obojętności. Dlaczego tak wiele sprzecznych uczuć naraz? Zasługa mitów, stereotypów?

Bieszczady to przede wszystkim bogactwo różnorodności; przyrodniczej, krajobrazowej, kulturowej, etnicznej, religijnej. Przez wieki Rzeczpospolita tworzyła przestrzeń, w której ludzie zamieszkujący tę ziemię mieli poczucie bycia u siebie. Polacy, Rusini, Żydzi, Niemcy, Cyganie tworzyli niepowtarzalny karpacki koloryt.. W wielu językach i obrzędach wszyscy chwalili Boga, dziękując za dar życia na tej ziemi.

Surowość gór, trudne warunki egzystencji wykuwały mocne charaktery, kształtowały typ wrażliwości pozwalający na tworzenie własnej architektury, poezji, muzyki, malarstwa.

Adam Pęzioł

    Przedstawiamy listę wystąpień i prelegentów: 

  Przyroda Bieszczadów 

dr Tomasz Winnicki - absolwent biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego., doktor nauk biologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w botanice, fitosocjologii i ochronie przyrody. Autor ok. 40 publikacji o charakterze naukowym i popularno-naukowym. Od ponad 40 lat związany zawodowo z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym, na stanowiskach pracownik naukowy, zastępca dyrektora BdPN, dyrektor BdPN. Nauczyciel biologii w Liceum Ogólnokształcącym, wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku, członek Konwentu PWSZ w Sanoku.

 

  Krajobraz kulturowy Bieszczadów - wczoraj i dziś

dr Grażyna Holly - absolwentka geografii na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie. Doktor geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalizuje się w problematyce związanej z krajobrazem sakralnym, kulturowym, ochroną przyrody, edukacją ekologiczną. Autorka ok. 20 publikacji o charakterze naukowym i popularno-naukowym. Od wielu lat związana zawodowo z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym, na stanowiskach specjalista do spraw edukacji ekologicznej, kierowniczka działu edukacji ekologicznej BdPN.

 

  Szlachta zagrodowa Ziemi Sanockiej

dr. Hubert Ossadnik – historyk i etnolog, instruktor przewodnictwa PTTK, przewodnik beskidzki kl. II na wszystkie obszary Beskidów, przewodnik terenowy kl. III na obszar byłego woj. rzeszowskiego w granicach z 1974 r., pilot wycieczek, przewodnik Bieszczadzkiego Parku Narodowego, przewodnik Pienińskiego Parku Narodowego, przewodnik Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, organizator turystyki PTTK od 1975 r., członek PTTK od 1973 roku, przewodnik PTTK od 1990 roku, autor ponad 50 publikacji poświęconych m.in. Bieszczadom, Karpatom Wschodnim, kulturze duchowej Zachodniej Bojkowszczyzny i wielu innym, pilot wycieczek krajowych na Ukrainę i Słowację, oprowadzanie wycieczek pieszych i autokarowych po terenie uprawnień i skansenie – Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku,, organizator specjalistycznych wycieczek tematycznych (w zakresie kultury regionu, etnografii, kultury szlacheckiej) oraz wycieczek specjalistycznych dla kadr turystycznych po Pogórzu Przemyskim. Specjalista tematów z zakresu historii Galicji, stosunków narodowościowych, etnografii, kultury regionu, genealogii i heraldyki rodów szlacheckich, pałaców i dworów Podkarpacia, szlachty zagrodowej, polsko-ruskiego pogranicza kulturowego (ze szczególnym uwzględnieniem Łemkowszczyzny).

 

  O znamienitych rodach dawnych Bieszczadów

dr Łukasz Bajda – historyk przewodnik beskidzki kl. III na obszar Beskidów Wschodnich, przewodnik Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Lublinie, pilot i organizator wycieczek górskich ze szczególnym uwzględnieniem Bieszczadów, Beskidu Niskiego i Pogórza oraz wycieczek tematycznych: Żydzi na Podkarpaciu, Bieszczadzkie cerkwie i ikony, Okolice Krosna, Pogórze Przemyskie - na tropach wielkiej historii.

 

  „Galicja” - szkodliwy mit?

ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec - historyk i historyk Kościoła; specjalizuje się w historii nowożytnej, głównie w zakresie historii Kościoła w Polsce oraz historii Kościołów orientalnych w historycznych granicach Polski; związany z KUL-em, a od 2001 r. z Uniwersytetem Rzeszowskim.

 

  Polacy, Rusini, Żydzi w Bieszczadach

prof. dr hab. Włodzimierz Osadczy - historyk, pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Historii Kościoła w Czasach Nowożytnych i Dziejów Teologii w Instytucie Historii Kościoła i Patrologii na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 

 

  Wyznania i kościoły w Bieszczadach

ks. dr hab. Sławomir Zabraniak - duchowny katolicki; historyk, specjalizujący się w historii Kościoła, historii średniowiecza oraz zagadnieniach polonijnych; nauczyciel akademicki związany z uczelniami w Lublinie, Częstochowie i Rzeszowie.

DODAJ KOMENTARZ

Pola oznaczone * są wymagane. Wpisany adres e-mail zostanie umieszczony... ... ...